Otázky a odpovědi (FAQ)

Co to znamená viaGIA?

GIA znamená "Gigabit Internet Access", česky gigabitový přístup k internetu. Tento název vystihuje skutečnost, že všechny objekty v nichž je viaGIA nabízena jsou připojeny pomocí multigigabitové ethernetové metropolitní sítě. Tato nejrozsáhlejší a nejmodernější síť v Praze pracuje v současné době na rychlostech v řádech desítek Gb/s.

"via" pak znamená latinsky "cesta", v době římských legií často jediná rychlá a bezpečná spojnice mezi dvěmi body. Tento přídomek má většina přenosových služeb naší společnosti.

Ke službě viaGia nabízíme možnost pozastavení služby až na 3 měsíce v roce zdarma (po dobu pozastavení se služba nefakturuje) - nevztahuje se na služby ve výpovědi nebo zablokované kvůli pozdní úhradě vyúčtování.

Co to je "symetrický přenos" a "asymetrický přenos"?

Symetrický přenos znamená, že oba datové toky - download - přenos dat z internetu i upload (přenos dat na internet) jsou stejně rychlé. Přestože download tvoří obvykle cca 70 - 80% celkového přenosu dat, je podíl rychlosti linky od uživatele na celkové rychlosti také znát. Do jaké míry, závisí na konkrétním používání připojení.

Kvalitní kanál do internetu je kromě urychlení běžného surfování důležitý zejména pro jakoukoliv vážnější práci s internetem (např. tzv. "home office" - práci doma) a veškeré interaktivní aplikace (on-line hry, webkamery, výměnné sítě, telefonování přes internet, chaty atd.). Asymetrický přenos je naopak svým poměrem cena / výkon výhodný pro méně náročného uživatele, jež převážnou dobu jen prohlíží WWW stránky.

Co potřebuji pro viaGIA?

Pro provoz viaGIA je potřeba pouze osobní počítač. Musí být vybaven ethernetovým LAN rozhraním (konektor RJ 45). Ethernetové rozhraní je v současné době již většinou integrováno na základní desce Vašeho počítače (motherboard).

Na připojeném počítači je možno provozovat všechny operační systémy s implementací IP protokolu - typicky řadu Microsoft Windows (od WIN 95 výše), dále pak např. Linux, MacOS, QNX atd. Na počítači je třeba mít zapnuté DHCP (automatické přidělování IP adresy) a automatickou konfiguraci rychlosti LAN rozhraní (tzv. autodetect). V systému Windows jsou obě tyto vlastnosti standardním nastavením. Podrobný postup eventuálního nastavení DHCP naleznete v manuálu ke službě. Pokud připojení z Vaší viaGIA přípojky funguje jak má, není třeba nastavovat nic.

Pro připojení více počítačů je možné použít domácí bránu (router, směrovač). Tato možnost platí pro všechny varianty služby. Používání více počítačů je povoleno pouze v rámci jedné bytové jednotky, služba nesmí být vně bytové jednotky sdílena (ať už za úplatu nebo zdarma).

Jaké jsou přenosové rychlosti a nabízené varianty viaGIA?

Služba je v současné době poskytována ve třech přenosových rychlostech (tarifech). "Startovací" varianta Light Vám umožní symetrické připojení rychlostí 50 / 50 Mbit/s, varianta Comfort poskytuje symetrickou rychlost 100 Mbit/s a nejvyšší variantou služby je tarif Ultra s rychlostí 300 Mbit/s symetrických.

Všechny varianty služby viaGIA jsou zpoplatňovány paušálně bez ohledu na objem přenesených dat.

Jsou rychlosti viaGIA garantované?

Rychlosti viaGIA garantované nejsou, jedná se o rychlosti maximální. Přístup viaGIA je kompletně zajištěn na vlastní infrastruktuře, nedochází proto k významným rozdílům mezi nominální a reálnou rychlostí připojení.

Co umožňuje viaGIA?

Technicky je možné použití všech standardních protokolů - HTTP, FTP (pasivně i aktivně), DNS, ICQ a dalších. V praxi to znamená široké využití např. pro surfování po internetu, stahování souborů (video, hudba, grafika, atd.), on-line komunikaci v reálném čase - hry, chat, hlas, elektronickou poštu a další. Dále umožňuje sledování digitální kabelové televize, více zde.

Co je součástí služby viaGIA?

Návod k nastavení poštovního (e-mailového) klienta – POP3 a IMAP4 naleznete v manuálu ke službě.

Jaké jsou podmínky pro používání IP adres u služby viaGIA?

Vzhledem k vyčerpání IPv4 veřejných adres celosvětově jsme byly nuceni nasadit neveřejné dynamické IPv4 adresy. Tato adresa je zákazníkovi přidělována pomocí DHCP. Pro zájemce je možné za příplatek objednat pevnou veřejnou IP adresu.

Mohu k viaGIA připojit více počítačů?

Ano, je to možné. Pro připojení více počítačů je třeba použít router (domácí bránu). Ten zároveň kromě propojení počítačů v bytě může pracovat jako firewall. Moderní routery nabízí i bezdrátové propojení počítačů (wi-fi apod.). Tato možnost platí pro všechny varianty služby. Blíže viz. Doplňková zařízení.

Více počítačů také znamená větší sdílení kapacity linky a je dobré zvážit využití variant služby s vyššími přenosovými rychlostmi.

Používání více počítačů je povoleno pouze v rámci jedné bytové jednotky, služba nesmí být vně bytové jednotky sdílena (ať už za úplatu nebo zdarma).

Jaká jsou používaná koncová zařízení u viaGIA?

Jediným koncovým zařízením v pravém smyslu je datová zásuvka ve zdi bytu uživatele. Zákazník nepotřebuje žádné externí zařízení. Do zásuvky pouze stačí zastrčit kabel k počítači a zapnout ho (poté co je služba aktivována).

Volitelným zařízením je tzv. domácí brána (router), umožňující zapojit více počítačů na jedné zásuvce nebo i více různých služeb rodiny viaHome na jedné zásuvce. Blíže viz. Doplňková zařízení.

Jak budou služby viaGIA účtovány?

Služby budou fakturovány jednou měsíčně, vždy ke konci období. Platí se jednotný měsíční paušál dle zvolené varianty služby, bez ohledu na dobu strávenou on-line, počet připojení/odpojení se nebo množství přenesených dat.

Jakými způsoby lze platit za užívání telekomunikačních služeb viaGIA?

Služby rodiny viaHome (internetová přípojka viaGIA, telefonní služba viaPhone a služba kabelové televize viaTV) lze hradit následujícími dvěmi způsoby:

  • 1. Opakovaná platba inkasem z účtu (doporučovaný způsob úhrady)

Pro tuto platbu je třeba ve Vaší bance zadat tzv. inkasní příkaz s povolením, aby T-Mobile mohl z Vašeho účtu inkasovat peníze za poskytnuté služby. Dále vše probíhá zcela automaticky, nemusíte se více starat. V rámci inkasa je možné stanovit tzv. inkasní limit – max. částku, která může být v rámci konkrétní inkasní platby jednorázově stržena (pozor na inkasní limit při platbách za proměnlivé měsíční částky, např. telefonní služby).

Při placení inkasem je potřeba dodržet následující:

  • vyplňte ve Smlouvě číslo svého účtu na jehož vrub bude inkaso prováděno,
  • zadejte své bance inkasní příkaz a povolte na něm inkaso ve prospěch níže uvedeného účtu T-Mobile,
  • variabilní symbol ponechejte nevyplněný (je využíván jako identifikátor platby),
  • zašlete na email zakaznicke.centrum@t-mobile.cz potvrzení o zřízení tohoto inkasa
  • zajistěte, aby v den splatnosti byl na Vašem účtu, z nějž je inkaso prováděno, dostatečný zůstatek a inkaso mohlo proběhnout.

Tato forma úhrady Vás zbavuje nutnosti hlídat každý měsíc blížící se termín splatnosti a zároveň neztrácíte kontrolu nad částkami, které budou automaticky odečteny z Vašeho účtu.

Bankovní spojení na T-Mobile je:

Název účtu: T-Mobile Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 1905602
Kód banky: 0800
(platí jak pro jednorázové přímé platby tak pro inkaso)

  • 2. Jednorázová platba

Po obdržení faktury provedete jednorázově platbu a to buď elektronicky či osobně v bance. Jako variabilní symbol použijte číslo zákazníka, částku nezaokrouhlujte.

  • 3. Trvalý příkaz

Po obdržení první faktury nebo podepsané kopie smlouvy provedete nastavení trvalého příkazu. Variabilním symbolem je číslo zákazníka - uvedeno na smlouvě i na faktuře v horní části.

Způsob platby je třeba zvolit předem na Smlouvě k dané službě. V průběhu jej lze změnit po dohodě s Poskytovatelem.

Služba mi nechodí tak rychle, jak by měla.

Je třeba si uvědomit, že samo připojení k internetu je jen jedním článkem celého řetězu. Ten se skládá na jedné straně z počítače, kde hlavní roli hraje síťová karta, ale také procesor, základní deska, paměť (RAM) a optimálně nastavený operační systém a www klient. Ze zkušenosti pak vyplývá, že ne každý průměrný, v současnosti užívaný domácí počítač, dosáhne portové rychlosti 100 Mbit/s.

Ještě zásadnějším omezujícím faktorem je vlastní připojení protistrany - serveru (počítače), na který se připojujete – rychlost jeho přípojky. Ta je limitována nejslabším článkem řetězu a pokud je počítač např. umístěn někde v zahraničí, může být tento "řetěz" několik tisíc km dlouhý a tvořený z mnoha sítí řady poskytovatelů s mnoha technickými prvky (routery, switche…) na kterých může docházet ke omezení rychlosti a zpoždění. Dále hraje roli technická kvalita vlastního serveru a pak zejména s kolika dalšími uživateli jej v daném okamžiku sdílíte.

Tyto počty mohou být v tisících uživatelů současně, stejně tak jako počty uživatelů sdílející určité úseky sítě.

Na internetu jsou k dispozici různá měřidla rychlosti, jejich přesnost může být však ošidná – při prakticky každém měřením vyjde, z výše uvedených důvodů, jiný výsledek. Problémy jsou zejména při měření vyšších rychlostí.

Na jak dlouho je uzavírán smluvní vztah?

Smluvní vztah je uzavírán na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, blíže viz.aktuální Obchodní podmínky a Smlouva.

Jak dlouho trvá zřízení a instalace služby?

Služba je zřízena zpravidla do 14 dní po doručení podepsané písemné Smlouvy. Obvykle je zřízení rychlejší, cca 1-2 prac. dny, není-li technický problém. Pro aktivaci služby není třeba vstupovat do bytu zákazníka.


V místnosti, kde chci službu užívat, mám nedostatek volných telekomunikačních zásuvek. Co mám dělat?

Na každé zásuvce vedené přímo k T-Mobile lze objednat a současně provozovat všechny nabízené služby (viaGIA / viaTV / viaPhone) najednou, za předpokladu, že rozbočíte zásuvku v bytě pomocí tzv. domácí brány. Tato funkce, zavedená od podzimu 2008, se nazývá OnePort a bližší informace o ní naleznete v Dokumentech ke stažení.

Rád bych se dozvěděl něco více o telekomunikačních rozvodech ve svém bytě. Kde mohu získat tyto informace?

Obecné informace o rozvodech jsou shrnuty v dokumentu "OnePort – více služeb na jedné zásuvce". Je-li Váš byt vybaven ještě navíc bytovým rozvaděčem pro telekomunikační služby, doporučujeme Vaší pozornosti také dokument "Bytový rozvaděč pro telekomunikační služby". Oba dokumenty naleznete v Dokumentech ke stažení.

Nenašel/nenašla jsem zde odpověď na svoji otázku. Co mám dělat?

Obraťte se na naše Zákaznické centrum viaHome, kde jsou připraveni vám pomoci naši vyškolení operátoři.

viaPhone_manual

Jazyky:

Drobečková navigace:

Home Internet Otázky a odpovědi (FAQ)